Praktische informatie

Woensdag 27 februari
Toneel
20:00 uur
€ 29,50 / CJP: € 27,50

Met Pierre Bokma, Victor Löw, Tom de Ket, George van Houts en Leopold Witte/Peter Drost

Stel u een wereld voor waar al het nieuws dat u ziet wordt bepaald door uw salaris, uw adres en wie uw vrienden zijn. Stel u een wereld voor waarin u nooit in aanraking komt met nieuwe ideeën. En waar u geen geheimen mag hebben. Welkom in 2019.

Het schrikbeeld van Orwells 1984 is nu de verontrustende realiteit. Zonder dat we er erg in hebben. Zonder dat we het erg vinden! Want we hebben immers niks te verbergen. De verleiders tonen aan dat iedereen geheimen heeft die niet onthuld mogen worden. Sterker nog: ze tonen aan dat ook ú geheimen hebt waarvan u zelf niet eens weet dat ze bestaan. Lees voor het bezoek aan #niksteverbergen de voorwaarden en klik dan op accepteer.

Deel pagina: